B6.- Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i a la pujada del nivell del marNom

B6.- Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i a la pujada del nivell del marAntecedents

En el transcurs d'aquest segle es preveu que el 45% de la superfície del Delta de l'Ebre quedi per sota del nivell del mar. Aquest fet es deu principalment a l'enfonsament natural de la plana deltaica (subsidència), que es veu agreujat per la retenció del sediment als embassaments, i a la pujada del nivell del mar pel canvi climàtic. Davant d'aquest escenari, és molt important conèixer l'extensió i la taxa d'enfonsament del Delta per tal d'identificar quines són les zones més vulnerables.Objectiu

Determinar les zones del Delta més vulnerables a la subsidència de la plana deltaica i a la pujada del nivell del mar, mitjançant un sistema de mesura per satèl·lit i realitzant estudis geològics del subsòl.On

Tota la plana del Delta de l'EbreQuan

D'octubre de 2015 a setembre de 2017Resultats Esperats

Aquesta acció ens permetrà obtenir informació detallada sobre les taxes de subsidència del Delta, així com un model geològic i geofísic en 3D que integri tota la informació i determini les zones més vulnerables a la subsidència i a la pujada relativa del nivell del mar per tal que, posteriorment, es pugui establir una priorització de les àrees d'actuació.

B6.- Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i a la pujada del nivell del mar
Powered by Plàncton, Divulgació i Serveis Marins & Globals Alls right reserved 2014 © | Nota legal | Admin