Resultats esperats

 

Els resultats obtinguts en el projecte permetran demostrar la viabilitat de re-injectar el sediment generat a la planta potabilitzadora d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) (acció B1), així com establir les bases per a un sistema de transferència (bypass) de sediment des dels embassaments al Delta (acció B2). Amb els resultats obtinguts es disposarà d’una bona avaluació de la capacitat de transport del riu i dels canals de rec, així com dels possibles impactes del sediment als arrossars i als aiguamolls. Si l’acció B1 es demostra viable, es produiria un estalvi significatiu dels recursos econòmics i de consum de materials i energia de la planta potabilitzadora del CAT. El retorn dels sediments decantats a la planta cap a la xarxa de reg implicaria una simplificació del procés de tractament de la planta, ja que es podria suprimir la part que implica la concentració, assecat, transport i emmagatzematge del sediment.

D’altra banda, els resultats obtinguts en les accions de gestió dels arrossars i aiguamolls per augmentar l’elevació del sòl, optimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), i el segrest de carboni i de nutrients (accions B3B5), permetran establir les futures directrius per a un programa de mesures d’adaptació, entre les quals estaria el disseny d’un esquema voluntari de reducció d’emissions de GEH.

En concret s’espera:

• Determinar la capacitat de la xarxa de regadiu per al transport i distribució de sediment (acció B1).

• Determinar la capacitat teòrica i real del riu per a transportar diferents fraccions de sediment (argiles, llims i sorres) sota diferents condicions de cabal (acció B2).

• Optimitzar el funcionament dels aiguamolls construïts/artificials (filtres verds) per tal de maximitzar la taxa de segrest de carboni, l’elevació del sòl, i la reducció de nutrients i de contaminants de l’aigua dels canals de drenatge (acció B3).

• Avaluar de manera precisa l’estoc de carboni i de les taxes d’acreció dels camps on es realitzaran els experiments d’emissions de GEH (acció B4).

• Avaluar de forma precisa les emissions de GEH dels arrossars del Delta, i aconseguir una reducció de GEH amb determinats canvis en les pràctiques agrícoles (acció B4 i acció B5).

• Avaluar l’impacte sobre l’avifauna a causa del canvi en la gestió de l’aigua durant el període post-collita i la relació amb les emissions de GEH (acció B5).

• Avaluar de forma precisa la subsidència del Delta i determinar les zones més vulnerables a la pujada relativa del nivell del mar (acció B6).

• Elaborar un Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre (acció B7) amb mesures concretes i efectives de mitigació i adaptació al canvi climàtic i que establirà les directrius i les accions a realitzar a partir de la finalització del projecte. Així mateix, es realitzarà una proposta de pràctiques agrícoles i mesures específicament orientades a adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo.

Powered by Plàncton, Divulgació i Serveis Marins & Globals Alls right reserved 2014 © | Nota legal | Admin