LIFE EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182)

LIFE EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182)

El projecte EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182) planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre (Catalunya, Espanya), una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència.

Es planteja un enfocament de gestió integrada de l’aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides), amb l’objectiu múltiple d’optimitzar l’elevació del sòl (mitjançant l’aportació de sediment inorgànic i matèria orgànica), reduir l’erosió costanera, augmentar l’acumulació (segrest) de carboni al sòl, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i millorar la qualitat de l’aigua. Aquest tipus d’enfocament no s’ha aplicat fins ara a la Unió Europea, i és clarament innovador a escala internacional.

Les principals accions pilot d’adaptació estan orientades a l’aportació de sediments del riu Ebre cap al Delta. L’objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el flux sedimentari permanentment, tant des d’una planta potabilitzadora d’aigua de l’Ebre (Consorci d’Aigües de Tarragona) com des dels embassaments del tram final del riu, motiu pel qual es requereix en primer lloc una bona avaluació de la capacitat de transport del riu i dels canals de reg. Per altra banda, les accions pilot de mitigació es centren als arrossars i a les zones humides i tenen per finalitat optimitzar les emissions de GEH, el segrest de carboni i de nutrients, i l’augment de l’elevació del sòl.

Les conclusions finals del projecte serviran per a l’elaboració del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre amb mesures concretes i efectives per a la mitigació i adaptació de la zona al canvi climàtic.

Durada del projecte: 4 anys ( juny 2014 – juny 2018).

Powered by Plàncton, Divulgació i Serveis Marins & Globals Alls right reserved 2014 © | Nota legal | Admin