B5.- Avaluació de l’aportació de sediment sobre la producció d’arròsNom

B5.- Avaluació de l'aportació de sediment sobre la producció d'arròsAntecedents

L'economia del Delta es sustenta principalment gràcies a l'agricultura, dedicada gairebé en exclusiva al conreu de l'arròs. El cultiu de l'arròs es pot veure molt afectat per la pujada del nivell del mar i el progressiu enfonsament de la plana deltaica, que porta a algunes parts del Delta a estar per sota del nivell del mar, amb la consegüent intrusió d'aigua salada al sòl i al riu. Això implica la progressiva pèrdua de productivitat dels arrossars i la seva inviabilitat econòmica. Una mesura per compensar aquests fenòmens és aportar sediments cap als arrossars. Part d'aquestes aportacions poden tenir el seu origen a la planta potabilitzadora del CAT i poden ser transferits cap a les parcel·les d'arròs a través de la xarxa de canals de reg (veure acció B1). No obstant, cal estudiar prèviament els possibles efectes del sediment provinent del CAT sobre el cultiu de l'arròs i assegurar-se que no es produeix cap efecte.Objectiu

Aquesta acció té per finalitat avaluar els possibles efectes de l'aportació de sediment procedent de la planta potabilitzadora del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) sobre la producció d'arròs, així com determinar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i el balanç de carboni en parcel·les amb diferents tipus de fertilitzants.On

16 parcel·les de cultiu d'arròs de l'Estació Experimental de l'IRTA (Amposta)Quan

Entre abril de 2015 i setembre de 2017Resultats Esperats

Amb els resultats obtinguts es podrà determinar si existeix algun efecte del sediment del CAT sobre el cultiu de l'arròs. D'aquesta manera es podrà avaluar si és viable aportar de manera contínua el sediment cap als arrossars, i es podran determinar les emissions de GEH produïdes pels arrossars en funció del tipus de fertilitzant.

B5.- Avaluació de l’aportació de sediment sobre la producció d’arròs
Powered by Plàncton, Divulgació i Serveis Marins & Globals Alls right reserved 2014 © | Nota legal | Admin